โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลังผสมเจลาตินเพื่อการยืดอายุการรักษาผักผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วริศรา จอมงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักและผลไม้การเก็บรักษา

  • ฟิล์ม

  • เจลาติน

  • แป้งมันสำปะหลัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาผลของปริมาณเจลาตินที่มีต่อสมบัติของฟิล์มแป้งมันสำปะหลัง ศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอลที่มีต่อสมบัติของฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมเจลาติน ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มที่ได้ และประยุกต์ใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังโดยการเคลือบผิวผัก ผลไม้ พื่อรัษาความสดและยืดอายุการเก็บรักษา ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์จากฟิล์มแป้งมันสำปะหลังในการเคลือผักและผลไม้บางชนิด เช่น เคลือบผิวสตรอเบอรี่, แครอท และมะเขือเทศ นั้นทำให้ผลไม้มีลักษณะที่ดี การสูญเสียน้ำน้อยกว่าผักและผลไม้ที่ไม่เคลือบผิวด้วยฟิล์ม นอกจากนี้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ยังช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น