โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกเปลือกอ่อนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนากานต์ ตราหยก

  • นภัสสร ประทีป ณ ถลาง

  • เอะมิ พัฒแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะม่วงหิมพานต์ การปลอกเปลือก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องปอกเปลือกอ่อนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกสำหรับช่วยลดระยะเวลาในการแกะเปลือกอ่อนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และให้ได้ผลที่ออกมาสวยงามน่ารับประทาน จากการทดลองพบว่าการใช้เครื่องปอกเปลือกอ่อนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการใช้คนปอก โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที และได้ผลออกมาสวยงามน่ารับประทานกว่าการใช้คนปอก