โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เป็ดคุณภาพดีด้วยขมิ้นชันและดอกคำฝอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐลดา เที่ยวทั่ว

  • ศศิโสม ผดุงกิ่งตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขมิ้นชัน

  • ดอกคำฝอย

  • ไข่เป็ดคุณภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆ ทำจากวัตถุดิบที่สด และได้คุณภาพ หนึ่งในอาหารที่เป็นที่นิยมคือไข่เป็ด คนส่วนใหญ่ต้องการไข่เป็ดที่ลูกใหญ่ เปลือกหนา ไข่แดงมีสีแดงสดและมีขนาดใหญ่ ผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำโครงงานในเรื่องเพิ่มคุณภาพไข่เป็ดด้วยสมุนไพรขมิ้นชันและดอกคำฝอย เนื่องจากทั้งสองเป็นสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพและจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับไข่เป็ดให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นและจะเป็นการดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้นด้วย ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงใช้ตัวอย่างสัตว์ทดลองเป็ดไข่ เพื่อทำให้คุณภาพไข่เป็ดด้านสีไข่แดง,ด้านน้ำหนักเนื้อไข่ และน้ำหนักเปลือกไข่ เพิ่มขึ้นจากการผสมสมุนไพรขมั้นชันและดอกคำฝอยในอาหารเป็ด