โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์บิสกิตลดฟลูออไรด์ไอออนในไข่น้ำแร่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัชพร สาลีผล

  • ปีวรา เครือสาร

  • พัชริญา ดวงฟู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟลูออไรด์ไอออน

  • ไข่ ต้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณสารฟลูออไรด์ไอออนที่เข้าไปในไข่น้ำแร่ที่ต้มในบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ ซึ่งถ้าร่างกายได้รับมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในลำปางได้แก่ เถ้าลอย ลีโอนาไดต์ และไดอะตอมไมต์ โดยนำมาผสมกับน้ำแป้งสุก รอให้แห้งแล้วนำไปเผาเตาที่อุณหภูมิสูง 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมงเพื่อปรับโครงสร้างให้เป็นบิสกิต หลังจากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณฟลูออไรด์ไอออนในการต้มไข่น้ำแร่ เพื่อคัดเลือกบิสกิตจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด ผลการทดลองพบว่า บิสกิตวัสดุธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฟลูออไรด์ไอออนที่ออสโมซิวเข้าไปในไข่น้ำแร่ได้ดีที่สุดคือบิสกิตจากลีโอนาร์ไดด์ โดยสามารถลดปริมารฟลูออไรด์ไออนในไข่น้ำแร่จากการต้มไข่ที่ไม่ใส่บิสกิตจาก 0.57ppm เป็น 0.33 ppm และสามารถใช้ซ้ำได้ 5 รอบโดยคงประสิทธิภาพดีดังเดิม และวิธีการใช้บิสกิตลีโอนาร์ไดด์ในการต้มไข่น้ำแร่ เพื่อให้มีปริมาณฟลูออไรด์ไอออนน้อยที่สุดคือ ใช้จำนวนบิสกิตลีโอนาร์ไลด์ 5 ก้อน ต่อการต้มไข่ 5-20 ฟองโดยไม่จำกัดรูปแบบการวางในตะกร้าต้มไข่