โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของแอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ฉวีภักดิ์

  • ณัฐพงษ์ ชิณรา

  • นันทกานต์ ล่องโลด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้าเครื่องผลิต

  • แอร์ระบายลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตขึ้นเพื่อนำพลังงานลมจากการระบายความร้อนของแอร์ที่มีอยู่จำนวนมากมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการหมุนไดนาโม ประกอบด้วยชุดใบพัดแกนตั้ง ชุดใบพัดมีรัศมี 20 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร โดยแกนของใบพัดนี้ยึดติดเป็นแกนที่ต่อกับสเต็ปมอเตอร์ซึ่งใช้เป็นไดนาโมโดยใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลัง นำชุดเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบเข้ากับชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ โดยปลายใบพัดอยู่ห่างจากหน้าพัดลมระบายความร้อน เพื่อพัดลมระบายความร้อนของแอร์หมุนแรงลมจะทำให้ใบพัดหมุน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้