โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีน้ำจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ธงชัย เพ็งงาน

  • ด.ช.นฤเทพ แก้วช่วง

  • ด.ญ.ธารารัตน์ ตักเตือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการสกัด

  • สีน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาทดลอง สกัดสีจากส่วนต่างๆ ของพืชที่มีสี ใบ ดอก ผล ลำต้น เพื่อทำเป็นสีน้ำระบายภาพวาดบนกระดาษ จากการทดลองพบว่า สีที่สกัดเข้มเมื่อหยดลงบนกระดาษกรอง เมื่อทดลองผสมแม่สีสกัดจากพืชในอัตราส่วนเท่ากัน จะได้สีคู่ผสมใหม่เกิดขึ้น ศึกษาการแพร่ของน้ำสีบนกระดาษ พบว่า แพร่บนกระดาษกรอง กระดาษA4 กระดาษสมุดวาดเขียนได้ ยกเว้นพลาสติกแพร่ผ่านไม่ได้เช่นเดียวกับสีสังเคราะห์ เมื่อใช้สีสกัดจากพืชระบายภาพวาดบนกระดาษดังกล่าว ได้ภาพสีสวยงามตามธรรมชาติ มองดูสีเรียบ ไม่กระด้าง ใช้มือรูปสีเรียบไม่ติดมือ