โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องยิงปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.จักรกฤษณ์ นันทศรี

  • ด.ช.ภูรินท์ ทองสุข

  • ด.ช.วรัท จตุราบัณฑิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา

  • เครื่องยิงปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ทำเครื่องยิงปลาราคาถูก 2. ฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาหาความรู้ 3. ใช้เครื่องยิงปลาเป็นสื่อการเรียนรู้การทดลอง เรื่องพลังงานศักย์ยึดหยุ่น พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานจลน์และงาน การศึกษาพบว่า การทำเครื่องยิงปลาเหมาะสำหรับใช้ในการยิงปลาและใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเปลี่ยนรูปเป็นพลังงายจลน์ได้