โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปลากระดูกอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย วุฒิเศรษฐ์

  • ธงชัย เพ็งงาน

  • นฤเทพ แก้วช่วง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำปลากระดูกอ่อนจากปลาตัวเล็ก (ปลากล้วย) จากการทดลองพบว่า กระดูกปลากล้วยแข็งกดไม่ลง เมื่อนำกระดูกปลากล้วยมาแช่ในสารละลายน้ำส้มแขก สารละลายน้ำตาล สารละลายน้ำเกลือ พบว่า สารละลายน้ำส้มแขกทำให้กระดูกปลาอ่อน จากนั้นหาอัตราส่วนในการทำให้ปลากล้วยกระดูกอ่อนมากที่สุดรับประทานได้คล้าย ๆ ปลากระป๋อง และน้ำปรุงปลากระดูกอ่อนมีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง