โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสัมประสิทธิ์การคืนตัวของลูกเทนนิสที่เก็บไว้ในความดันอากาศที่มีค่าแตกต่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนบดี ศรีโคตร

  • ธีรวุฒิ ชาญธนะชัยกุล

  • สุจินดา ไชยชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การคืนตัวของลูกเทนนิส จากข้อมูลที่ศึกษาได้พบว่ามีการเก็บรักษาลูกเทนนิสก่อนการใช้งานครั้งแรกในแก๊สไนโตรเจน และด้วยในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนสูง ทำให้การเก็บรักษาลูกเทนนิสน่าจะมีผลต่อการลดลงของสัมประสิทธิ์ จึงได้คิดที่จะยืดอายุการใช้งานลูกเทนนิสและเก็บรักษาไว้ใช้ได้นานขึ้น