โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาปริมาณการเกิดแก๊สมีเทนจากการหมักแก๊สชีวภาพจากมูลไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรพงศ์ ทานะศัก

  • ณิชารีย์ หทัยศิลป์

  • นิวัฒน์ ยิ้มแย้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แก๊สชีวภาพมูลไก่

  • แก๊สมีเทนการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาอัตราการเกิดแก๊สมีเทนจจากการหมักแก๊สชีวภาพจากมูลไก่ ศึกษาอัตราส่วนระหว่างมูลไก่กับน้ำที่เหมาะสมต่อการเกิดแก๊สชีวภาพจากการสุ่มอัตราส่วน และทำการหมักแก๊สชีวภาพตามแต่ละอัตราส่วน จำนวน 3 ชุด และบันทึกปริมาณแก๊สมีเทนที่เกิดขึ้นโดยสังเกตจากระดับน้ำในขวดวัดปริมาณแก๊สที่ทำขึ้นโดยใช้หลักการการแทนน้ำ และพบว่าอัตราส่วนมูลไก่และน้ำที่เหมาะสมในการหมักแก๊สคือ 200 : 200 มิลลิลิตร