โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ย้อมสีสวยด้วยดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนันรัตน์ สัจจารักษ์

  • วลัยลักษณ์ พรผล

  • โกศล คำนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกไม้

  • เซลล์การย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการสกัดสีจากดอกไม้ใช้ย้อมสีเซลล์ พบว่า ดอกเฟื่องฟ้า อัญชัน ดาวกระจาย ชนิดละ 10 กรัม สกัดโดยใช้เอทิลแอลกอฮดล์ 95 % ผสมน้ำหรือน้ำปูนใส อัตราส่วน 1 : 1 ได้น้ำสีเข้มเป็นกรด ทิ้งไว้ค้างคืนไม่จาง และน้ำสีค่าใกล้เคียงกับสารละลายเมทิลลินบลู เมื่อนำมาย้อมสีเซลล์ เปรียบเทียบกับสารละลายเมทิลลินบลู การแยกสีสารละลายที่ย้อมออกเป็นชั้น ๆ ได้ชัดเจนใกล้เคียงกัน อีกทั้งสารละลายน้ำสีสกัดจากดอกไม้หาง่าย ทำง่าย ราคาถูกอยู่ใกล้ตัวและเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า