โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นการเดินของกิ้งกือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุพล สถิรพงษะสุทธิ

  • ณัฐดนัย ปุณณะนิธิ

  • ภูมิยศ วิมลกิตติวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคลื่นการเดินของกิ้งกือ พบว่าการเคลื่อนที่ของขากิ้งกือจากด้านข้างจากการสังเกตโดยมีความเร็วเท่ากับตัวกิ้งกือ ขาแต่ละขาของมันเคลื่อนที่เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมและถ้าสังเกตที่ขากิ้งกือที่ขาดขานั้นไม่สัมผัสพื้นตลอดการเคลื่อนที่ แต่มีการเคลื่อนที่ในแบบเดียวและต่อเนื่องกันไปกับขาข้างๆ จะเห็นได้ว่าขานั้นมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลม แสดงให้เห็นว่าถ้าเราทำให้ขาทั้งหมดเดินไปโดยไม่ติดพื้นทุกขาจะมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเช่นกัน แต่ที่เห็นเป็นครึ่งหนึ่งนั้นเนื่องจากเมื่อขาขาหนึ่งวงไปได้ครึ่งรอบของวงกลมแล้วจะสัมผัสพื้นเพื่อออกแรงดันพื้นในการเดินนั่นเอง