โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษากับดักและเหยื่อล่อเพื่อลดความชุกชุมของแมลงสาบในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยวัฒน์ อภิวันทนา

  • ศิริธร มีทิพย์

  • อาบฤทธิ์ เนติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ พูศักดิ์ศรีกิจ

  • สมบูรณ์ จันทร์ทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p64

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลิตเหยื่อล่อแมลงสาบและกับดักที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมให้แต่ละบ้าน สามารถผลิตขั้นเองเพื่อลดความชุกชุมของประชากรแมลงสาบในชุมชน ผลการศึกษาพบว่าเหยื่อล่อที่ดึงดูดแมลงสาบให้มากิน เป็นพวกแป้งและน้ำหวานที่มีกลิ่นหอม แมลงสาบชอบกัดแทะและกินเหยื่อที่มีลักษณะคล้ายวุ้นมากกว่าเหยื่อที่มีลักษณะของแข็งหรือของเหลว กับดักที่เหมาะสำหรับแมลงสาบ American cockroach มีลักษณะเป็นทางให้ไต่เดินเช่น ตาข่ายมุ้งลวดหรือกระดาษพับซ้อนๆ กัน และกับดักควรมีขนาดอย่างน้อย 50 x 80 ซม. และภายในมีสีดำ ส่วนกับดักของแมลงสาบ German cockroach ควรมีลักษณะเป็นซอกสำหรับหลบซ่อน ภายในทาสีดำ คาดว่าการรณรงค์ให้ทุกบ้านช่วยกันลดความชุกชุมของแมลงสาบโดยวิธีดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากแมลงสาบได้