โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องผสมน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จาริยา บิอะหวัง

  • สรรเสริญ รอดผล

  • สุภัทรชัย ช้องวรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีแก้ปัญหาการผสมน้ำยางพารา น้ำ และกรดฟอร์มิกเข้าด้วยกัน เพื่อให้น้ำยางพาราแข็งตัว ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตแผ่นยางพาราเพื่อการจำหน่าย โดยใช้ขวดน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาฆ่าหญ้า และวัสดุอื่น ๆ ในครัวเรืองในการตวงปริมาณของยางพาราและน้ำ ส่วนกรดฟอร์มิกจะใช้ชวดไฮเตอร์ตัดให้มีขนาดตามต้องการและจำผสมได้ครั้งละ 1 ตะกงหรือ 1 แผ่น ทำให้แผ่นยางพาราที่ได้มีอัตราส่วนที่ใช้ไม่เท่ากันในแต่ละแผ่น มีผลให้ลักษณะของยางแผ่นมีความแตกต่างกันและชาวเกษตรกรจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้มาก จึงได้คิดประดิษฐ์โดยมีการออกแบบให้มีถังขนาดใหญ่สำหรับใส่ส่วนผสมของน้ำยาง (น้ำยางพารา น้ำ และสารละลายกรดฟอร์มิก ในอัตราส่วน 3 : 2 : 0.25 ลิตร) โดยใช้มอเตอร์หมุนแกนใบพัดให้ทำงานเป็นเวลา 20 วินาที เครื่องผสมน้ำยางพาราสามารถผสมน้ำยางได้ครั้งละ 7 ตะกง ในเวลา 4 นาที สามารถประหยัดเวลา พลังงานมากกว่าผสมน้ำยางพาราโดยทั่วไป