โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาวิธีการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัฒนิศร นิติสิริ

  • ภัทรพร เจริญกุล

  • อภิรดี ปูรานิธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p80

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วเขียว เทคนิคต้มน้ำตาล

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาวิธีการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลนั้นมีจุดประสงค์เพื่อหาระยะเวลาในการแช่เมล็ดในน้ำก่อนต้ม เพื่อหาระยะเวลาในการต้มเมล็ดถั่วเขียวให้นิ่มพอดี หาสัดส่วนของถั่วเขียวและน้ำตาลทรายและเพื่อปรับปรุงเทคนิคในการทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลให้มีรสชาติแปลกออกไปและให้มีคุณค่าอาหารเพิ่มมากขึ้น ทำโดยการทดลองต้มเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำเป็นเวลาต่างๆ กันและทำการต้มด้วยระยะเวลานานต่างๆ กัน และทดลองเติมน้ำตาลทราย น้ำมะนาว น้ำสับปะรด น้ำกล้วยหอม และน้ำฝรั่งด้วยอัตราส่วนต่างๆ กัน พบว่า 1.เมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำนาน 3 ชั่วโมง และต้มนาน 30 นาที มีความนิ่มพอดีที่สุด 2.เติมน้ำตาลทรายเท่ากับครึ่งหนึ่งปริมาณของเมล็ดถั่วเขียวจะได้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลรสอร่อยพอเหมาะที่สุด 3.ในกรณีที่มีการเติมน้ำผลไม้ จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายลงไปอีกเท่าตัว แต่จะทำให้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลมีรสแปลกออกไปและอร่อยตามใจชอบ