โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษก๊อปปี้ (IMF)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติกา เรืองรัตน์

  • นันทวัน จินดารัตน์

  • พะงา เนียมรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษก๊อปปี้ การทำ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการทำกระดาษก๊อปปี้ขึ้นใช้เองจากวัสดุที่หาได้ง่ายมาเป็นส่วนประกอบ ตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาคือ ชนิดของน้ำมัน ชนิดของสี ชนิดของสารที่เติม อัตราส่วนของส่วนผสมและชนิดของกระดาษ ผลการทดลองพบว่า ส่วนผสมและอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ น้ำมันหมู : สีฝุ่น : พาราฟิน ในอัตราส่วน 5.2 : 20.6 : 1 เป็นอัตรา แล้วทำให้แห้งโดยวางไว้ที่อุณหภูมิห้องกระดาษที่ใช้ คือ กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้แล้ว เมื่อนำกระดาษก๊อปปี้ที่ทำขึ้นไปเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษก๊อปปี้ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดพบว่า มีความคมชัดพอ ๆ กัน แต่กระดาษที่ผลิตขึ้นเองจะมีอายุการใช้งานได้มากกว่ากระดาษที่จำหน่ายในท้องตลาดในอัตราส่วน 43 : 23 ครั้ง โดยซ้ำรอยเดิม