โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่รสใหม่ ไม่จำเจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐสุดา สุมณศิริ

  • ลดาวัลย์ ศัพท์พันธ์

  • อมลรุจี คำพิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ใจ บุญพิสุทธินันท์

  • มนต์ฤทัย คำบุญเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำส้มสายชู

  • ไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการพัฒนาไข่ให้มีรสชาติและสีสันน่ารับประทานมากขึ้น วีธีทำการทดลองใช้ไข่นกระทา 20 ฟอง น้ำตาล น้ำส้มสายชู ขวดโหล สีผสมอาหาร และน้ำปูนใสโดยนำน้ำส้มสายชูมาแช่เป็นน้ำสุดท้ายเพื่อให้เปลือกไข่นิ่มและแกะออกได้โดยง่าย ขั้นตอนการเตรียมนำไข่ใส่ลงไปในน้ำที่ผสมน้ำตาล จากนั้นจึงนำน้ำปูนใสมาใส่ผสมในภายหลังหรือใส่ไปพร้อมกับน้ำเชื่อม (น้ำส้มสายชู 5 % น้ำปูนใส 15 %) ซึ่งจากผลการทดลองมีดังนี้ ไข่ที่ได้จากการดองโดยนำน้ำตาลมาผสมน้ำปูนใสจะให้เนื้อยุ่ยและมีฟองในขณะที่ไข่ต้มใส่น้ำตาลและเมื่อนำมาแช่น้ำปูนใสในภายหลังเนื้อไข่ไม่ยุ่ยและไม่มีฟองอากาศต่อมาพบว่าไข่ที่ดองโดยใช้สีผสมอาหารผสมลงไปจะมีกลิ่นคาวและมีรสเค็มโดยแช่ในน้ำตาลก่อน จากนั้นจึงแช่ในน้ำปูนใสโดยที่ไข่จะมีสีตามสีผสมอาหารที่ใส่ลงไปและยังพบว่าการแข็งตัวของไข่จะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการแช่น้ำเกลือโดยเวลาที่ไข่แข็งตัวมากที่สุดใช้เวลาแช่นาน 6 ชั่วโมง ประโยชน์ทำเป็นรายได้เสริมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยที่ไข่จะมีรสชาติและสีสันแปลกใหม่ขึ้น