โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องSecurity Device

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติศักดิ์ ธีรกิตติกุล

  • ฤทธวัฒน์ จุลชินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ อ้นโสภา

  • ปราณี ม้าสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(25) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อุบัติภัย การป้องกัน

  • เครื่องรักษาความปลอดภัย

  • โจรกรรม การป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Security Device เป็นประดิษฐกรรมที่ทำขึ้นเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยและคอยเตือนภัยจากการบุกรุกของผู้ไม่พึงประสงค์และจากอุบัติภัยต่าง ๆ เครื่องนี้ประกอบด้วย ระบบกันขโมย ไฟฉุกเฉิน ระบบเตือนภัย มีระบบจ่ายไฟ AC,DC มัลติมิเตอร์ ตั้งเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจหลอดไฟฟ้า และนาฬิกา สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนตัวตรวจจับและส่วนเตือนภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้ สามารถใช้กับไฟ DC 12 V. ได้ เพราะฉะนั้นในขณะที่ไฟดับหรือจากการตัดไฟของผู้บุกรุกก็จะไม่เป็นผลกับเครื่องนี้ ได้มีการทดลองโดยมีผู้บุกรุกและมีการตัดไฟออกและได้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตั้งเวลาซึ่งตั้งเวลา 3 ระยะ คือ 1,2,3, ชม. พบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพในการทำงานดีเยี่ยม ส่วนเรื่องระยะเวลา ระยะเวลาสั้นจะมีความแม่นยำสูงกว่าและเมื่อเทียบในเวลาที่เท่ากันแล้วเครื่องที่ประดิษฐ์เองจะมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าเครื่องทั่วไป เครื่องประดิษฐ์เองจึงมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า