โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำมะนาวก้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ละลิตา ตันติเวชวุฒิกุล

  • สุวีรา ศรีเจริญ

  • อาภากร คุณาวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์