โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำยางมะละกอผง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุฑัต ทิพย์วงษ์ทอง

  • สราวุธ เผือกพวง

  • อานนท์ อิทธิพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนตรี ชัยลิ้นฟ้า

  • วันดี สุขสุวรรณ

  • เสาวลักษณ์ โรมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p84

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางมะละกอ ทำเป็นผง

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการทำยางมะละกอให้เป็นผง เพื่อใช้เป็นสารทำให้เนื้อนุ่มและเปื่อยง่าย จากการทดลองนำน้ำยางมะละกอไปทำให้แห้งด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ วางไว้ในที่ร่ม วางไว้กลางแดด อบที่อุณหภูมิ 60 องศา อบที่อุณหภูมิ 90 องศา พบว่าการอบที่อุณหภูมิ 60 องศา จะได้ยางมะละกอผงที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ บดเป็นผงละเอียดได้ง่ายสีขาวนวล มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เก็บไว้ได้นาน โดยยังคงคุณสมบัติการทำให้เนื้อนุ่มและเปื่อยง่ายไว้ได้เหมือนเมื่อเริ่มผลิต