โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบ้านสวยด้วยสีปูน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญตา เพชรเผือก

  • คันธนา พุ่มเหลี่อม

  • จารุพรรณ หนูสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปูน

  • วัสดุประสาน

  • สีทาบ้าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดของปูนที่เหมาะสมในการทำสีทาบ้าน ด้วยการใช้ตัวประสานเพื่อให้ปูนยึดติดได้ดีกับพื้นผิว และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำสีปูน ชนิดปูนที่ใช้ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ปูนแดง ชนิดของตัวยึดประสานที่ใช้ได้แก่ ยางพารา กาวลาเท็กซ์ แป้งเปียก น้ำข้าวเหนียว และกาวใส พืชที่ใช้ได้แก่ ขมิ้น ใบเตย เฟื่องฟ้า ดินแดง อัญชัน กระเจี๊ยบ ชนิดของสารที่ให้ความลื่นได้แก่ วาสลีน สบู่เหลว น้ำมันพืช สารเคมีที่ใช้ได้แก่ น้ำส้มสายชูใช้แทนกรดและสบู่ใช้แทนเบส วิธีการทดลองโดยนำปูนขาวมาผสมกับน้ำเปล่าจากนั้นคนให้เป็นสารเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำมาผสมกับตัวประสานที่ช่วยในการยึด ได้แก่ กาว แป้งเปียก เป็นต้น ผสมกับปูนที่เตรียมไว้ จากนั้นนำไปทาที่ผนัง นำน้ำยางพาราผสมกับแป้งมันแล้วเติมน้ำมันพืชหรือน้ำมันเครื่อง คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อใช้ทำแทนกาว เพื่อเป็นวัสดุช่วยประสาน จากนั้นทำการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้ผสมกับปูน แล้วทำการเติมสารที่ช่วยให้ความลื่น เช่น วาสลีน สบู่เหลว โดยเติมเข้าไปพร้อมกับปูนที่เตรียมไว้ผสมกับตัวประสาน จากนั้นทำการสกัดสีจากพืชเพื่อนำมาทำเป็นสีปูน ได้แก่อัญชัน และขมิ้น เป็นต้นโดยการนำไปต้ม แล้วนำสีที่สกัดได้ไปผสมกับปูน สังเกตความคงทนในการติดสี ผลการทดลองพบว่า ปูนที่เหมาะสมทำสีทาบ้านคือ ปูนขาว ส่วนตัวประสานที่ดีที่สุดคือ กาวลาเท็กซ์ และสารที่ให้ความลื่นดีที่สุดคือ วาสลีน ส่วนผสมที่สามารถใช้ทดแทนกาวลาเท็กซ์ได้แก่ น้ำยางพารา 1 ส่วน ผสมกับแป้งมัน 2 ส่วน รวมกับน้ำมันพืชอีก 2 ส่วน และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะทำปูนซึ่งใช้สีปูนจากพืชคือ ปูนขาว 6 ส่วนต่อ น้ำสี 3 ส่วน ผสมกับกาว 1 ส่วนและวาสลีน 1 ส่วน โดยที่ในภาวะกรดซึ่งใช้น้ำส้มสายชู และภาวะเบสโดยการใช้สบู่ ไม่ส่งผลให้สีปูนเปลี่ยนแปลง และสีปูนที่ผลิตขึ้นมาได้มีคุณภาพใกล้เคียงกับสีทาบ้านทั่วไป