โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโถปัสสาวะประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดนุพล ต้องลี้พาล

  • วสุ เทียนวัฒนะ

  • อุทัย มุขดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาความหนาแน่นของน้ำมัน 4 ชนิด คือ น้ำมันก๊าด น้ำมันพืชโอลีน น้ำมันหล่อลื่น2T น้ำมันเครื่องที่เหลือจากการใช้งานกับน้ำปัสสาวะ พบว่าน้ำมันทุกชนิดมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำปัสสาวะ การซึมผ่านของน้ำปัสสาวะผ่านชั้นของน้ำมันทั้ง 4 ชนิด มีการซึมผ่านชั้นของน้ำมันพร้อมกับการเทน้ำปัสสาวะ น้ำมันก๊าดจะมีการระเหยและมีกลิ่นฉุน น้ำมันพืชโอลีนมีกลิ่นหืนเมื่อวางทิ้งไว้นานๆ จึงเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหลือจากการใช้งานเป็นส่วนประกอบโถปัสสาวะประหยัดน้ำ