โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักจับแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสำดวกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่พบปัญหาแมลงวันตอมอาหาร โดยได้ศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการเปิด-ปิดการทำงานของมอเตอร์เครื่องดักจับแมลงวัน ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของเหยื่อล่อแมลง ตอนที่ 3 ศึกษาช่องทางเข้าของเครื่องดักจับแมลงวัน โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบปภัสรา1 แบบปภัสรา 2 แบบปภัสรา 3 ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดักจับแมลง จากการทดลองพบว่า ตอนที่ 1 ต้องมีการปรับประดับเวลาการทำงานของมอเตอร์และปรับเวลาให้มอเตอร์หยุดทำงานที่ระดับต่าง ๆ ได้ ตอนที่ 2 พบว่าเหยื่อล่อแมลงวันควรมีกลิ่นคาวอาหารและเหยื่อที่ดีที่สุดคือ ปลาแดดเดียว เครื่องในวัว ปลาทูเค็ม และปลาหมึก ตามลำดับ ตอนที่ 3 แบบปภัสรา 1 แมลงวันเข้าได้ยากและออกยาก แบบปภัสรา 2 แมลงวันเข้าง่ายและออกง่าย แบบปภัสรา 3 แมลงวันเข้าได้ง่ายและออกยาก ตอนที่ 4 การทำงานของเครื่องดักจับแมลงวันมีความเที่ยงตรงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ