โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกรงดักหนูแสนกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ ปั้นเกี้ยว

  • จิราพันธ์ สุดเฉลียว

  • นิตยา หลาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เกี่ยวกับกรงดักหนูขึ้นเพื่อดักหนูให้ได้ผลและประโยชน์สูงสุด และเป็นการคิดค้นประยุกต์โดยใช้กรงดักหนูที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมกับกรงดักหนูที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด แต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าพร้อมทั้งราคาก็ไม่แพง