โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลลูโลสเจลเพื่อทำหนังเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.พรวสุ พงศ์ธีระวรรณ

  • ด.ญ.ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์

  • ด.ญ.อารดา สังขนิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนังเทียม

  • เซลลูโลสการเพาะเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเลี้ยงเซลลูโลสเจลทำ เพื่อให้เกิดวัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับหนังวัวที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาเซลลูโลสเจลให้สามารถทดแทนหนังเทียมที่มีจุดด้อยคือ กรอบ แตกหักง่าย มีอายุการใช้งานต่ำ ลอกตัวง่าย ราคาสูง การทดลอง พบว่า ถ้าหากเรา นำน้ำต้มเปลือกสับปะรด เติมน้ำมะพร้าว + กรดแอซิติค+ แอมโมเนีย+ ซัลเฟต+น้ำตาลทราย มาต้มนาน 30 นาทีแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเติมแบคทีเรีย Acetibacter Xylinum ลงไปนาน 7 วัน สามารถสร้างแผ่นเซลลูโลสเจลได้เต็มที่ได้แผ่นหนา 2.6 cm เมื่อทำให้แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 40 องศานาน 12 ชม. จะได้แผ่นหนังที่เรียบทนต่อแรงดึงได้ดี