โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารจับใบจากพืชธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรวุฒิ วงศ์ษา

  • ประภาภรณ์ วรวิสันต์

  • อนุชิต เพ็งบุปผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชายิกา อุดมพันธ์

  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำสารจับใบจากพืชธรรมชาติโดยใช้พืชที่มีลักษณะเป็นเมือกหรือวุ้น 6 ชนิด ได้แก่ ใบนุ่น ใบตอง ว่านหางจระเข้ ดอกชบา ใบบัว และกระเจี๊ยบมอญ มาทดสอบทำเป็นสารจับใบ โดยฉีดพ่นบนใบบัวซึ่งมีลักษณะเป็นมัน หยดน้ำกลิ้งไปมาได้ พบว่าสารจับใบจากว่านหางจระเข้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้หยดน้ำเกาะติดใบบัวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสารจับใบชนิดอื่นทำให้หยดน้ำเกาะติดใบบัวได้ 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำสารจับใบจากว่านหางจระเข้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสารจับใบ Yelly-V6 พบว่าสามารถทำให้หยดน้ำเกาะติดใบบัวได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน