โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องยิ่งลูกเทเบิลเทนนิสแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.กัญญ์วรา ศิริพันธ์

  • ด.ญ.ณิชกานต์ เลี้ยงพานิชย์

  • ด.ญ.อภิชญา ชื่นบาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมา โดยดัดแปลงให้มีวัสดุราคาต่ำลงและง่ายต่อการใช้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทางโรงเรียน ซึ่งวัสดุที่นำมาประดิษฐ์นั้น ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่เหลือใช้หรือเป็นวัสดุที่มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และเอามาจากวัสดุที่เหลือใช้ตามบ้านหรือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมาก โดยเมื่อนำเครื่องยิ่งลูกเทเบิลเทนนิสแบบประหยัดมาทดลองยิง สามารถวัดอัตราเร็วเฉลี่ยในการยิงลูกได้ และสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์