โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องยัดไส้กรอก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธพงศ์ อุทร

  • ฤทธิรงค์ ปัญญา

  • ศุภรักษ์ ถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์