โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซีอิ๊วขาวจากรำข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณวิมล ศัพทะนาวิน

  • วรัญญา ทองทวีศรี

  • เมริน วงศ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ พิมพ์จันทร์

  • สุปราณี ศัพทะนาวิน

  • เพ็ญจันทร์ มณีวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซีอิ๊วขาว การทำ

  • รำข้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "ซีอิ้วขาวจากรำข้าว" มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร คือ รำข้าว มาทำเป็นซีอิ๊วขาว เนื่องจากรำข้าวมีคาร์โบไฮเดรตและวิตามินอีมาก รำข้าวหาได้ง่ายและราคาถูกกว่าถั่วเหลืองที่นิยมใช้ทำซีอิ๊วขาว วิธีการทำมีขั้นตอนดังนี้คือ นำรำข้าวแช่น้ำไว้ 1 คืน นำไปต้ม 3 นาทีแล้วเทลาดลงบนกระด้งเกลี่ยให้เรียบ ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นนำหัวเชื้อ 0.5 ช้อนชาคลุกแป้งสาลี 1 กิโลกรัม ปิดด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ 3 คืน (ห้ามถูกแดด) ใช้น้ำ 6 กิโลกรัมผสมเกลือ 1.5 กิโลกรัม ต้มแล้วกรองทิ้งไว้ให้เย็นผสมน้ำเกลือกับรำข้าวที่ทิ้งไว้ 3 คืน ซึ่งมีเชื้อราสีเขียวขึ้น แล้วหมักไว้ในโอ่ง 45 วันเมื่อครบกำหนดนำสิ่งที่หมักได้ไปกรองในถุงผ้าขาวบางแขวนไว้เหนือกะละมังเคลือบทิ้งไว้ 1 คืน นำน้ำที่กรองได้ (โดยเอาแต่น้ำใสด้านบน) เคี่ยวกับน้ำตาลให้ได้รสชาติเค็มนำหวาน จะได้ซีอิ๊วรำข้าวที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดี