โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตัดวงจรชีวิตพิชิตหนอนและแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชยากานต์ บำรุงบุตร

  • นริศรา ปิยะแสงทอง

  • ยศวรรณ นวลละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณาภรณ์ โทนทอง

  • จิระนิตย์ พวงดี

  • วนิดา วัฒนธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนอน

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการยับยั้งวัฏจักรของแมลงวัน โดยการใช้สารละลายจากส่วนหัวและอกของแมลงวัน วัสดุที่ใช้ได้แก่ แมลงวัน 900 ตัว เนื้อปลา เนื้อหมู เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อ ที่ดักแมลงวัน และถุงมือ วีธีการทดลองโดย ทำการบดส่วนหัวและส่วนตัวของแมลงวัน ผสมน้ำเล็กน้อยและบดให้ละเอียด จากนั้นทำการเลี้ยงหนอนแมลงวัน ด้วยอาหาร 3 ชนิดคือ ให้หนอนแมลงวันกินเนื้อปลาที่แช่สารละลายตั้งแต่เริ่มเป็นหนอน และนำเนื้อปลาแช่สารละลายให้หนอนแมลงวันกิน หลังจากที่หนอนมีอายุตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อมา และให้หนอนแมลงกินเนื้อปลาโดยไม่ผสมหรือแช่สารละลายใดๆ แล้วทำการสังเกตผลจนกระทั่งหนอนแมลงวันโตเต็มไว ผลการทดลองพบว่า เมื่อหนอนแมลงวันกินอาหารที่แช่ในสารละลายจะไม่มีผลชั่วระยะในการเพิ่มดักแด้ แต่เมื่อให้ตัวหนอนกินติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน ติดต่อกันพบว่า หนอนแมลง 8 วันจะลอกคราบช้าที่สุด และเมื่อให้หนอนกินอาหารผสมสารละลาย จะให้ผลรองลงมา