โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารพิษฤทธิ์จางด้วยรางจืด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สร้อยแก้ว วารินต๊ะ

  • อิสรา โยริยะ

  • เกียรติศักดิ์ โปทากาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์