โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษ์น้ำกวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ แซ่ยับ

  • วีระพงษ์ แสนญาติสมุทร

  • สูติจักร์ ยะเชียงคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์