โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ จันทรัตน์

  • ฐาปนี อินทรวารี

  • ปาณิศา ฟูอนันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญรัตน์ ชัยสา

  • สมควร ปินทะเยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาขัดรองเท้า

  • ส้มโอเปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในน้ำยาขัดรองเท้ามีสารที่มีชื่อว่า สารซูดาน เรด(Sudan Red) มีคุณสมบัติทำให้สีมีความสดขึ้น ติดทนนาน แต่ในสารตัวนี้มีผลต่อการทำลาย DNA ซึ่งส่งให้เกิดเนื้องอกได้ สารพิษชนิดนี้สามารถเข้สู่ร่างกายได้ด้วยการสูดดมหรือสัมผัส ทางกลุ่มจึงคิดที่จะใช้เปลือกส้มโอแทนน้ำยาขัดรองเท้า จึงศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกส้มโอ โดยนำเปลือกส้มโอส่วนที่เป็นสีขาวมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไปสุมไฟ ก็จะได้เปลือกส้มโอที่เป็นถ่านสีดำนำมาตำให้ละเอียดเป็นผง ผสมกับวาสลีนเหลวและน้ำมันมะกอก ก็จะได้น้ำยาขัดรองเท้าเปลือก ส้มโอ และเมื่อนำไปใช้จริงพบว่ารองท้าที่ขัดด้วยน้ำยาเปลือกส้มโอมีความมันวาวเช่นเดียวกับน้ำยาขัดรองเท้าทั่วไป