โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องต้นหอมถนอมเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัชยา ทัพยศักดิ์

  • สุชาวดี พรหมหิตาพร

  • อัญชิสา พรเสถียรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การถนอมอาหาร

  • ต้นหอม

  • เนื้อหมู

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเก็บรักษาเนื้อหมูไว้ได้นานโดยใช้พืชชนิดต่างๆ แทนการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค พืชที่ผู้ทำโครงงานนำมาใช้ทดลองได้แก่ ขิง กระทือ กระเทียม ใบพลู ส้มแขก โหระพา ต้นหอม โดยการนำพืชทุกชนิดมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำไปสกัดโดยวิธีใช้ความร้อน แล้วนำมาทดลองโดยนำเนื้อหมูไปแช่ทุก 6 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าเนื้อหมูที่แช่น้ำต้นหอมสามารถอยู่ได้นานที่สุด จากนั้นนำต้นหอมมาสกัดโดยใช้อัตราส่วนที่ต่างกัน คือ 1:1, 2:1, 1:2 มาทดลองโดยนำหมูมาแช่เช่นเดิม ปรากฏว่าหมูที่อยู่ได้นานที่สุดคือ หมูที่แช่ในน้ำต้นหอมในอัตราส่วน 1:2 สามารถอยู่ได้ในสภาพ กลิ่น สี รส ที่ดีที่สุด