โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องRibbon Reuse Printer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญสุดา เมืองเดช

  • นัฐพล แสงทอง

  • เบญพงศ์ ยะยอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์