โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเจียนใบตอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิทักษ์ ศรีสน

  • อภินันท์ คนรู้

  • อภิสิทธิ์ แพงศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องเจียนใบตอง

  • ใบตอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วกับแม่ค้าที่ใช้ใบตองเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยเครื่องเจียนใบตองมีองค์ประกอบหลักคือ แท่นหมุนวางใบตอง คานกดแม่พิมพ์ใบตองและใบมีด หลักการทำงานของเครื่องเจียนใบตองใช้หลักการของคานอันดับ 2 จากการศึกษาพบว่า ไม้และแผ่นสเตนเลสเหมาะสมสำหรับการนำมาประดิษฐ์เครื่องเจียนใบตอง เพราะไม้แข็งแรง ทนทาน ราคาไม่แพง ขึ้นรูปเป็นชิ้นงานสามารถใช้เครื่องมือในบ้านที่มีอยู่ได้