โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารกำจัดเชื้อราจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัณฐิตา เพชรสุภาพร

  • ปริชญา รีรมย์

  • หทัยรัตน์ มีจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกรูด

  • มะนาว

  • เชื้อรากำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญมาก ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นวิชาที่เราสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตให้สะดวกสบายและความปลอดภัยมากขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การทดสอบการกำจัดเชื้อราจากกรดธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยและประหยัด ประสิทธิภาพดี และราคาถูก หาได้ทั่วไปตามครัวเรือน สารที่เรานำมาใช้ในการกำจัดเชื้อราเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา ได้แก่ มะนาว มะกรูด มะขามเปียก และมะนาว+มะกรูด+มะขามเปียก+แอลกอฮอล์ เปรียบเทียบกับน้ำยาล้างห้องน้ำตามท้องตลาด ผลที่ได้คือ มะนาว และมะกรูด มีความสามารถในการกำจัดเชื้อราได้ดีพอ ๆ กับน้ำยาล้างห้องน้ำตามท้องตลาด แต่ในด้านความปลอดภัย มีความปลอดภัยมากกว่าและไม่มีอันตรายต่อร่างกาย