โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถสำรวจทางลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรานันท์ พรหมดี

  • พงษ์นรินทร์ กัญจนะ

  • ภานุวัฒน์ เบญจปฐมรงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถถ่ายภาพการสำรวจในตำแหน่งที่เราไม่สามารถเข้าถึงหรือยากต่อการเข้าไปตรวจสอบจุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถสำรวจทางลับและศึกษาการทำงานบของรถสำรวจทางลับ ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวงจรรถบังคับ ไดนาโมและกล้อง CCD วิธีการดำเนินการสร้างคือ การนำแผงวงจรจากรถบังคับมาดัดแปลง และต่อเข้ากับโครงจากนั้นต่อสายไฟเขากับไดนาโมและแผงวงจร ต่อไดนาโมเข้ากับเฟืองและล้อ ล้อหน้าต่อแกนเพื่อเชื่อมล้อหน้าให้มีการบังคับไปในทางเดียวกันและพร้อมกัน ต่อแบตเตอรี่เข้ากับแผงวงจร จากนั้นต่อกล้อง DDD ขนาดเล็ก เข้ากับตัวรถ ต่อหลอดไฟ LED สีขาวกับสวิตซ์ปิด-เปิด ใช้รีโมทรถบังคับในการควบคุมการเดินหน้า ถอยหลัง และเลี้ยวซ้าย-ขวา