โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชสมุนไพรดับกลิ่นสะตอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนม์นิภา เกปัน

  • ฟาเดีย บุญแถม

  • อังคณา บกสวาทชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • สะตอดับกลิ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สะตอเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ประชาชนในภาคใต้นิยมนำสะตอมารับประทาน และนำมาประกอบอาหารเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสะตอมีกลิ่นแรง ทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปทำให้มีกลิ่นปากที่แรง ด้วยเหตุนี้จึงได้คิดที่จะนำสมุนไพรที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงมาศึกษาเพื่อนำมาดับกลิ่นสะตอ และพืชที่นำมาศึกษามี 9 ชนิด คือ ใบพลู สละ มะเขือเทศ ใบฝรั่ง มะเขือเปราะ ใบโหระพา มะนาว มะม่วง ถั่วฝักยาว พบว่า ถั่วฝักยาวสามารถดับกลิ่นสะตอได้ดีที่สุด และชุดควบคุม คือ น้ำเปล่า