โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรดน้ำต้นไม้เอนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุพรรณ บริรักษ์พัฒนกุล

  • ณิชกานต์ ฝอยเพ็ชร

  • ศวรรณญา ตามชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องรดน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้เอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำในการรดน้ำต้นไม้ และอำนวยความสะดวก ในการรดน้ำได้หลายๆแบบในเครื่องเดียวกัน โดยนำขาโยกน้ำขนาดความสูง 15 cm เชื่อมติดกับโครงเหล็กที่มีล้อเข็นถังน้ำจำนวน 4 ล้อ แล้วติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำแบบสูบลมเข้ากับขาโยกและต่อสายคลัชเข้ากับเครื่องสูบลม โดยใช้น็อตเป็นตัวเชื่อมให้ตัวเครื่องปั้มติดกับตัวเครื่อง เจาะรูฝาถังน้ำ จากนั้นตัดจุ๊บยางรถยนต์ให้เป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 cm นำมาใส่ในช่องที่เจาะไว้โดยใช้น็อตเกลียวสว่าน ตัดยางรถยนต์เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 cm ติดเข้ากับฝาขวดน้ำต่อสายยางเข้ากับก็อก นำอุปกรณ์ทั้งหมดไปทดสอบการใช้งานโดยเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ระหว่างการใช้หัวฉีดแบบฝอย หัวฉีดแบบเกษตร และบัวรดน้ำที่ใช้ทั่วไป ผลปรากฏว่าเครื่องรดน้ำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าการรดน้ำโดยใช้บัวรดน้ำ