โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างเท้าลั้ลลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพร นิยมสัตย์

  • พรชนก ไชยจารีย์

  • สิราวรรณ เศรษฐ์ทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องล้างเท้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้คนที่มาเที่ยวทะเลให้ได้ชำระล้างทรายที่ติดอยู่บนเท้าเมื่อขึ้นจากการเล่นน้ำทะเล โดยใช้หลักการของการเหยียบเครื่องแล้วให้กลไลตัวเครื่องทำงาน ทำให้ก๊อกน้ำเปิดและมีน้ำไหลออกมาล้างเท้าและรองเท้า เมื่อนำเท้าออกจากตัวเครื่อง ตัวเครื่องก็จะหยุดทำงานทันที จากการทดลองและสำรวจความพึงพอใจ จากผู้ใช้ 30 คน พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจกับเครื่องล้างเท้าเนื่องจากสามารถล้างเท้าได้อย่างสะอาดเท่าที่ควร