โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหั่นอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐสินี ไชยปุริวงศ์

  • ดลนภา ใหม่ศิริ

  • นพรุจ จินตนโอฬาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยาทวีกิจการ

  • ปัทมา จรเด่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องหั่นสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญาร้านอาหารแถวบ้านมีการใช้วัตถุดิบจำพวกผักมีปัญหาเกี่ยวกับการหั่นผักจำนวนมากที่ใช้เวลานานและต้องจ้างแรงงานมาช่วยในการหั่นปักซึ่งทำให้เปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือความต้องการของการตลาดได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง โครงการเรื่องเครื่องหั่นอเนกประสงค์ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์โครงงานเครื่องหั่นอเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการหั่นผักได้อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นและปริมาณมากขั้นแรกคือการประดิษฐ์เครื่องหั่นโดยการต่อโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 30.6 cm ยาว 37 cm สูง 73 cm จากนั้นนำแผ่นเหล็กมาต่อกับฐานโครงที่สูงจากพื้น 16 cm วางมอเตอร์บนแผ่นเหล็กใช้นำมูเล่ 2 นั้วครึ่ง เชื่อมกับโครงเหล็กต่อกับแกนอีกข้างต่อสายพานเข้ากับมูเล่กับตัวหมุนมอเตอร์ เชื่อมถามสแตนเลสไว้บนฌครงเหล็กทางออกกว้าง 25 cm ด้านหน้าของโครงเหล็กติดใบมีดบนจานหมุน ต่อท่อ PVC 3 ทาง ด้านบนมีกรวยสแตนเลส ส่วนด้านข้างสามารถเปิดทำความสะอาดได้ มีการทดลองโดยการทำหอมแดง หัวหอมใหญ่ กระเทียม แตงกวา ถั่วฝักยาว ตะไคร้ แครอท และหัวไชเท้า ชนิดละ 5 กิโลกรัม มาใส่ในเครื่องหั่น พบว่า เครื่องสามารถหั่นผักได้โดยใช้เวลารวดเร็วและปริมาณสูงกว่าการหั่นด้วยมือ