โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุแทนไม้จากใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นนท์นริฐ โอฬารนิธิพงศ์

  • อภิมุขณ์ ตุรพงษ์

  • เฉลิมพล ธนสัตยาวิบูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุทดแทน

  • ใบสับปะรด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวัสดุแทนไม้จากใบสับปะรดและวัสดุเหลือใช้โดยใช้กระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และสิ้นเปลืองใยสับปะรถเป็นวัสดุธรรมชาติโดยมีปูนซีเมนต์หรือยิบซั่ม ปูนขาว กาวแป้งเปียก และน้ำมาเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ กระดาษ : ใยสับปะรด : ยิปซั่ม : ปูนขาว : กาวแป้งเปียก : น้ำ คือ 1:2:9:2:2:10 วัสดุแทนไม้จากใบสับปะรดมีคุณสมบัติคือ มีความแข็งมาก เนื้อค่อนข้างแน่น หักยาก น้ำหนักเบา สามารถทนความร้อนได้มีการดูดซับเสียงได้ดี สามารถตอกตะปูได้