โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการผลิตบล็อกปูทาเดินจากเปลือกหอยแมลงภู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐศ์ชณท์ สุขสวัสดิ์

  • ปธิษณิน นรเศรษฐ์พิศาล

  • รัชชานนท์ เต็งถาวร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บล็อกปูพื้น

  • หอยแมลงภู่เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการผลิตบล็อกปูพื้นจากเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้เปลือกหอยแมลงภู่ ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติและเป็นขยะที่เหลือทิ้งจากการบริโภคโดยนำเปลือกหอยแมลงภู่มาผสมกับปูนซีเมนต์และทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสม จนได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของแผ่นปูทางเดินจากเปลือกหอยแมลงภู่