โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดลูกน้ำและป้องกันการวางไข่ของยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มูหัมหมัดรอยาลี หะยีอาแว

  • รณชัย เงินมาก

  • อภิวัฒน์ หัดหมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสารในครัวเรือนมากำจัดลูกน้ำและป้องกันการวางไข่ของยุง โดยทำการศึกษาจากสาร 10 ชนิด คือ สบู่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาบ้วนปาก น้ำยาสระผม โซดา น้ำตาลทราย น้ำเกลือ น้ำผงซักฟอก น้ำส้มสายชูและน้ำยาเช็ดกระจก จากการทดลองพบว่าน้ำยาล้างจานสามารถกำจัดลูกน้ำได้ดีที่สุด รองลงมา คือ น้ำยาสระผม และน้ำสบู่ ตามลำดับ โดยน้ำยาล้างจานยี่ห้อซันไลต์ สามารถกำจัดลูกน้ำได้ดีกว่าน้ำยาล้างจานยี่ห้ออื่น ซึ่งความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ 0.02 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถกำจัดลูกน้ำได้หมดภายใน 24 ชั่วโมง และป้องกันไม่ให้ยุงกลับมาวางไข่ซ้ำอีก จากการทดลองพบว่าน้ำยาล้างจานไม่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของต้นพลูด่างที่เลี้ยงในน้ำ