โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงกบคอนโดด้วยขวดพลาสติกเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาคริยา ดิสรพงค์

  • บุญสิตา สังข์ศิลป์ชัย

  • สิทธชัย เพชรนุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กบ การเลี้ยง

  • ขวดพลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาภาชนะเลี้ยงกบทั้งขนาดของภาชนะเลี้ยง ขนาดของการปรับมุมของภาชนะเลี้ยง ปริมาณน้ำที่ใส่ในภาชนะเลี้ยง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกบ และออกแบบชั้นวางกบแบบใช้เสาโดยวางขวดเป็นชั้น ๆ เรียกว่า กบคอนโด ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กบที่เลี้ยงในภาชนะขวดพลาสติกใสขนาด 1500 – 2000 ml จะมีการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับกบที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีตและมีผิวสีน้ำตาลอมเหลืองตัวอ้วน ไม่มีกบตัวใดตาย กบที่เลี้ยงในขวดพลาสติก การวางขวดทำมุม 15 องศา มีความเหมาะสมที่สุดกล่าวคือ กบสามารถนั่งได้ทั้งในน้ำและพื้นขวด อีกทั้งระดับน้ำที่อยู่ในขวดจะทำมุม 15 องศาอยู่ระดับปากกบพอดีเมื่อใส่อาหารเม็ด อาหารจะลอยตรงปาก ช่วยให้กบเห็นชัดและกินอาหารได้สะดวกที่สุด ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับใส่ในขวดมากที่สุดคือ 300 cm3 สถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบคอนโดคือ ใต้ร่มไม้, หน้าระเบียง และในห้องที่อุณหภูมิ ช่วง 28 – 34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 68% โดยเลี้ยงในขวดโค้กใสวางซ้อนกันบนโครงเหล็ก โดยเชื่อมเหล็กเส้นทำมุม 15 องศากับเสาหลักเป็นแขนยื่นออกมาโดยรอบชั้นละ 5 ชุด รวม 30 ชุดโดยวางใต้ร่มไม้แสงรำไร อุณหภูมิ 34 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 50% แต่ละใบใส่น้ำ 300 cm3 ให้อาหารเช้า-เย็นเป็นเวลา 80 วัน เป็นช่วงที่เหมาะสมกบเจริญเติบโตได้ดีค่าเฉลี่ย 285.36 g ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงกบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ขาดทุน ลงทุนน้อย ใช้พื้นที่น้อยสามารถเลี้ยงในบ้านหรือบริเวณรอบ ๆ บ้านได้ โอกาสรอดของกบ 95 – 99%