โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก อินทร์แก้ว

  • ญานิกา สุขะประดิษฐ์

  • วริศรา ขำเผือก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Seed ball

  • พืช การปลูก

  • เมล็ดพืช การปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการลดลงของป่าไม้จึงทำการเร่งการปลูก โดยมีวิธีการปลูกโดยใช้ Seed ball แต่ประสบปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นการงอก ในขณะยิงเมล็ดออกไป เนื่องจากดินที่ปั้นไม่ได้คุณภาพ จึงแตกก่อนไปถึงที่หมาย และเมล็ดอาจตกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจึงมีอัตราการงอกต่ำ ดังนั้นจึงได้จัดทำเมล็ดเทียมโดยใช้เปลือกเมล็ดยางพารา เนื่องจากแตกได้ยาก และภายในจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด ซึ่งเรียกว่าเอนโดสเปิร์มเทียม คือการใช้เยื่อเส้นใยจากกาบกล้วยน้ำว้าที่ลอกลิกนินออกด้วยการต้มด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 5% นาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถดูดความชื้นในบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การงอก เดิมสารสกัดจากกาเมล็ดกาแฟเข้มข้น 1% จะช่วยกระตุ้นการงอกของราก มีส่วนผสมของ ZNO ที่ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์และทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และดินเลนนากุ้งที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นกล้าที่งอกออกมา จะสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า ในการผสมส่วนต่างๆอย่างเหมาะสม ของเอนโดสเปริมเทียมและใส่ลงไปในเปลือกเมล็ดยางพาราสามารถส่งเมล็ดไปได้ตรงตำแหน่งตามที่ต้องการโดยไม่แตกก่อนและเมล็ดภายในสามารถงอกเจริญเติบโตได้ตามที่ต้องการ