โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงหนอนจากกากปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชนก คล้ายตะพง

  • ปฐมพงษ์ เมืองทอง

  • หนึ่งธิดา ขวัญดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนอน การเลี้ยง

  • หนอน อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลาด้วยการเลี้ยงหนอนนกหรือหนอนแมลงวันเป็นอาหารให้กับปลา หนอนมีการเติบโตที่รวดเร็ว และมีสารอาหารที่สูงทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว โดยทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงหนอนและอัตราส่วนในการผสมสูตรอาหารเลี้ยงหนอน พบว่าถ้าเลี้ยงหนอนแมลงวัน ด้วยการนำกากปาล์มมาผสมกับหัวกุ้งจะสามารถล่อแมลงวันให้มาวางไข่ และเจริญเติบตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเลี้ยงหนอนนกจะต้องมีการปรับสภาพกากปาล์มให้แห้งผสมกับรำข้าวสาลีในอัตราส่วน 1:1 จะสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้น และเมื่อเพิ่มคุณค่าอาหารให้แก่กากปาล์มโดยเอากากปาล์มไปหมักกับกากเหล้าหรือกากบริเวอร์ยีนส์จะสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและมวลของหนอนได้มากขึ้น ให้ผลผลิตที่เร็วขึ้น เมื่อปรับสภาพอาหารเลี้ยงหนอนนกโดยการซิงค์ออกไซด์จะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของหนอนเพิ่มมากขึ้น สูตรที่ดีที่สุดในการเลี้ยงหนอนนกคือเลี้ยงด้วยอาหารสูตรกากปาล์ม 50 กรัมหมักด้วยยีสต์ 5 กรัม และรำข้าว 50 กรัม ผสมซิงค์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 50 ml จะทำให้หนอนนกมีอัตราการเพิ่มมวลเป็น 84.65% สำหรับส่วนผสมของอาหารในการเลี้ยงหนอนแมลงวันที่ดีที่สุดคือ กากปาล์ม 50 กรัม หมักด้วยยีสต์ 5 กรัม และหัวกุ้ง 50 กรัม ผสมซิงค์ออกไซด์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 50 ml ทำให้หนอนแมลงวันมีอัตรามวลเพิ่มเป็น 123.14% ราคาต้นทุนในการเลี้ยงหนอนนกเพียงกิโลกรัมละ 180 บาท และราคาต้นทุนการเลี้ยงหนอนแมลงวัน กิโลกรัมละ 130 บาท