โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกมะนาวด้วยใบแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้วัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ พงษ์ประสิทธิ์

  • ชินวัตร คุณวรรณา

  • ปรารถนา เครื่องดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะนาว การปลูก

  • ไฮโดรโปนิกส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการปลูกมะนาว โดยการปลูกมะนาวด้วยใบโดยใช้กระบวนการของการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้วัสดุธรรมชาติสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกได้มากโดยมี 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการปลูกมะนาวระหว่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A1 ใช้ฟองน้ำเป็นวัสดุในการปลูกมะนาวด้วยใบและแช่ในน้ำยาเร่งรากที่มีขายตามท้องตลาด ผลปรากฏว่า ใบมะนาวสามารถออกรากได้ในเวลาประมาณ 25 วัน กลุ่ม A2 ใช้ฟองน้ำเป็นวัสดุในการปลูกมะนาวด้วยใบและแช่ในน้ำยาเร่งรากที่จากธรรมชาติ ผลปรากฏว่า ใบมะนาวสามารถออกรากได้ในเวลาประมาณ 25 กลุ่ม B1 ใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุในการปลูกด้วยใบและแช่ในน้ำยาเร่งรากที่มีขายตามท้องตลาดผลปรากฏว่า ใบมะนาวสามารถออกรากได้ในเวลาประมาณ 25 วัน กลุ่ม B2 ใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุในการปลูกด้วยใบและแช่ในน้ำยาเร่งรากที่จากธรรมชาติ ผลปรากฏว่า ใบมะนาวสามารถออกรากได้ในเวลาประมาณ 25 วัน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบต้นทุนในตอนที่ 1 ผลปรากฏว่า การทดลองกลุ่ม B2 มีต้นทุนต่ำที่สุด ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการปลูกมะนาวในระยะที่ 2 แบบไฮโดรโปนิกส์ที่มีผลต่อต้นทุนและผลผลิตคือ กลุ่ม A1 ใช้ท่อPVC และสารละลายธาตุอาหาร AB ผลที่ได้มะนาวเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้นทุนสูง กลุ่ม A2 ใช้ท่อPVC และน้ำหมักชีวภาพ ผลที่ได้มะนาวเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้นทุนสูง กลุ่ม B1 ใช้กระบอกไม้ไผ่ และสารละลายธาตุอาหาร AB ผลที่ได้มะนาวเจริญเติบโตได้ดี แต่ต้นทุนสูง กลุ่มB2 ใช้กระบอกไม้ไผ่ และน้ำหมักชีวภาพ ผลที่ได้มะนาวเจริญเติบโตได้ดี และเสียต้นทุนน้อยเนื่องจากวัสดุสามารถหาได้ในชุมชน