โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันหอมระเหยจากมันสำปะหลังกำจัดปลวก มด และ แมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร นาแก้ว

  • วิมพ์วิภา ด้วงทอง

  • ศุภชัย ก้อนเขื่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันหอมระเหย

  • ปลวกกำจัด

  • มันสำปะหลังการสกัด

  • แมลงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การค้นหาวิธีที่จะกำจัดปลวก มด และ แมลงที่เป็นปัญหากัดกินบ้านเรือน เสื้อผ้า หนังสือ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงได้ทำการคิดวิธีจากภูมิปัญญาชาวบ้านและนำมันสำปะหลังที่ชาวบ้านปลูกไว้เพื่อบริโภคมากำจัดปลวก โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับน้ำยากำจัดปลวกที่มีขายตามท้องตลาด ผลปรากฎว่าน้ำยากำจัดปลวกจากมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำยากำจัดปลวกที่มีขายตามท้องตลาด